0555 221 14 94

Google+ Gökhan ile bağlantıya geçebilirsiniz.

veri kurtarma işlemine neden ihtiyaç duyulur

Veri kurtarma işlemine ihtiyaç duyulmasının nedeni genelde fiziksel darbe, doğal afet gibi dış etkenlerle ya da kullanıcı ve uygulamalardan kaynaklanan veya elektrik dalgalanması gibi nedenlerle yaşanan veri kayıplarının neden olduğu veri kayıplarını telafi edebilmek için yapılır. Veri kurtarma işlemi, bireysel veri kurtarma ve profesyonel veri kurtarma olarak 2 gruba ayrılır. Profesyonel veri kurtarma işlemi, bireysel veya kurumsal kişilere ait kayıp, hasarlı ya da risk altındaki verilerin uzmanlar tarafından profesyonel programlar ve yöntemler kullanılarak kurtarılması işlemine denir. Profesyonel veri kurtarma işlemi, hard disklerden harici hard disklere, solid state disklerden (SSD) akıllı telefonlara kadar veri depolama özellikli tüm cihazlara uygulanabilir ve kusursuza yakın (bu oran %85'in üzerindedir) bir sonuç verir. Profesyonel veri kurtarmanın bir diğer öne çıkan tarafı ise kurtarılan verilerin verileri kurtaran firma tarafından korunması ve kesinlikle 3. kişilerle paylaşılmamasıdır. Böylece verileri kurtarılan kişinin operasyon sonrası da güvenliği sağlanmaya devam eder. Bazı zararlı virüslerin bulaştığı, formatlama ya da biçimlendirme gibi işlemler sonrası çalışmayan, elektrik dalgalanması nedeniyle bozulan, tuhaf sesler çıkartmaya başlayan, fiziksel darbe almış, üzerine sıvı dökülmüş, kısmen yanmış, geçici veya kalıcı hasar görmüş hemen hemen tüm veri depolama birimlerine başarıyla profesyonel veri kurtarma yapılabilir. Bireysel veri kurtarma işlemi ise kısıtlı programlarla yapılan ve ancak küçük çaplı kurtarmalarda sonuç veren bir veri kurtarma işlemidir.
Gelelim neden veri kurtarma işlemine ihtiyaç duyulduğuna. Veri depolu sistemler ya da cihazlar, çeşitli nedenlerle çalışmaz hale geldiklerinde ya da kısmen bozulduklarında veri kayıpları yaşanır. Veri kayıpları, kullanıcı ve uygulama hatalarından dolayı da gerçekleşebilir. Kaybolan, silinen ve erişilemeyen veriler, hayati önemler arz edebilir ve dolayısıyla kurtarılmaları gerekebilir. Küçük çaplı veri kayıpları, bireysel veri kurtarma yöntemleriyle kurtarılabilir. Kurumsal veri kayıplarında ise çok daha büyük çaplı, karmaşık ve titiz bir çalışmaya gerek olduğundan yapılması gereken profesyonel veri kurtarma hizmetine başvurmak olmalıdır. Kurtarma esnasında yapılabilecek ufak hatalar bile sistemler üzerinde büyük tahribatlara neden olabileceği için büyük çaplı veri kurtarmalarda profesyonel veri kurtarmanın kullanılması kaçınılmazdır. Veri kurtarma hizmetine gereksinim duyduğunuzda ücretsiz analiz yaptırmak, sorununuzun ne olduğunu ve nasıl giderilebileceğini öğrenmek ve şayet arzu ederseniz sorununuzu gidermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Veri kurtarma işlemine neden ihtiyaç duyulur?
Aslında bu sorunun cevabı biraz da sizde saklı. Veri kurtarma işlemine neden ihtiyaç duyulur? Çünkü veri depoladığınız veri depolayıcılar, çarpma ya da düşürme sonucu fiziksel hasar, yangın, deprem ya da su basması gibi bir doğal afet sonucu oluşan tahribat, elektriğin ani şekilde düşmesi ya da yükselmesi sonucu oluşan elektrik dalgalanması, veri depolayıcının aşırı ısınması ya da cihazın içine sıvı sızması gibi nedenlerle oluşan donanımsal sorunlar, virüs ya da kötü amaçlı bir yazılımın neden olduğu yazılımsal sorunlar ve genellikle kullanıcıların hataları sonucu sildikleri sistem dosyalarının sebep verdiği mantıksal sorunlar gibi nedenler arızalanmış olabilir. Veri depolayıcı arızaları, cihazın tamamen çalışmadığı şekilde gerçekleşebileceği gibi kısmi arızalar şeklinde de baş gösterebilir. Kısmi arıza durumlarında veri depolayıcılar, açılsalar dahi cihazların içinde depolanmış verilere sağlıklı şekilde erişebilmek mümkün olmaz. Veri depolayıcınız her ne nedenden dolayı arızalanmış olursa olsun, içersinde bulunan sizin için önemli veriler silinmiş, hasar görmüş, kaybolmuş ya da erişilemez hale gelmiş olabilir. Dolayısıyla kullanıcıların bozulmuş veri depolayıcısı içersinde kalmış olan ve önem arz eden verilere ulaşmak ihtiyacı doğabilir. İşte bu verilere ulaşabilme yollarının tamamına veri kurtarma adı verilir. Sanırız bu açıklamayla veri kurtarma işlemine neden ihtiyaç duyulur, anlamış oldunuz. Şimdi gelelim veri kurtarma işlemine ihtiyaç duyulduğunda neler yapılabileceğine. Veri kurtarma işlemine ihtiyaç duyduğunuzda önünüzde 2 şekilde müdahalede bulunma alternatifi var. İlk yol, bireysel müdahale yöntemleri. Veri kurtarmada bireysel müdahale yöntemleri, genellikle kullanıcıların internet üzerinden ücretsiz şekilde indirdikleri veri kurtarma yazılımları vasıtasıyla gerçekleştirdikleri, oldukça kısıtlı veri kurtarabildikleri yazılımsal müdahalelerin tümüne verilen addır. İkinci yol ise profesyonel veri kurtarma hizmetinden yararlanmaktır. Profesyonel veri kurtarma, veri depolayıcılardan veri kurtarma yapan servislerin uzmanları vasıtasıyla gerçekleştirdikleri, ilk etapta profesyonel veri kurtarma yazılımlarıyla gerçekleştirilen, yazılımsal müdahale yetersiz kalırsa ihtiyaç duyulan durumlarda ikinci etapta donanımsal müdahalelerle gerçekleştirilen veri kurtarma türüdür. Biz Veri Kurtarma Servisi olarak uzman kadromuz, son sürüm yazılımlarımız ve donanımsal müdahalelerde bulunabileceğimiz laboratuvar ve temiz oda (clean room) ortamlarımızla veri kurtarma sorunuyla karşı karşıya olan harddisklerinize her türlü müdahaleyi yapabilmekte ve büyük bir başarı oranıyla sorunlarınızı giderebilmekteyiz. Dilediğiniz konuda bize ücretsiz olarak danışmaktan çekinmeyiniz.

V.K.S. Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Sarrafali Sokak, No:25/12 Kadıköy / İstanbul
V.K.S. Beşiktaş, Ortabahçe Cad.Yeni Hamam Sok.No:9/22-23 Beşiktaş - İSTANBUL

vBulletin counter