0555 221 14 94

Google+ Gökhan ile bağlantıya geçebilirsiniz.

veri kurtarma işlemini öğrenelim

VERİ KURTARMA İŞLEMİNİ ÖĞRENELİM
Veri kurtarma işlemine dair bilgiler verdiğimiz sayfalarımızda siz tüm takipçilerimize sorunsuz bilgisayar deneyimleri dileriz. Veri kurtarma işlemi, en salt anlatımla bireysel veya kurumsal kişilere ait kayıp, hasarlı ya da risk altındaki verilerin uzmanlar tarafından profesyonel programlar ve yöntemler kullanılarak ya da çeşitli bireysel çabalarla kurtarılması işlemine denir. Profesyonel veri kurtarma işlemi, veri kurtarma uzmanları tarafından profesyonel programlar ve cihazlar kullanılarak sadece uygun ortamlarda (laboratuar ya da clean room - temiz oda diye tabir edilen profesyonel ortamda) yapılabilen ve mükemmele yakın sonuç alınan bir uygulamadır. Bireysel veri kurtarma işlemi ise kullanıcıların ağırlıklı olarak bireysel kurtarma programlarına başvurarak giriştikleri müdahale yöntemleridir.
Kurumsal veri kurtarma operasyonları geniş çaplı ve karmaşık işlemler oldukları için bu tür durumlarda bireysel veri kurtarma yöntemleri herhangi bir çözüm olamayacağı için profesyonel veri kurtarma hizmeti almak kaçınılmaz olacaktır. Çünkü profesyonel veri kurtarma işleminin bireysel veri kurtarma işlemine göre birçok artısı bulunmaktadır. Profesyonel veri kurtarma işleminde ilk önce analiz yapılır ve müşteri mevcut duruma ve yapılabilecek müdahale yöntemlerine dair bilgilendirilir. Daha sonra ancak uzmanlar tarafından kullanılabilen profesyonel programlarla kurtarma işlemine geçilir. Daha incelikli müdahale gerektiren durumlarda ise uzmanlar, laboratuar ya da temiz oda ortamlarında donanımsal müdahalelerde bulunarak veri kurtarma işlemini gerçekleştirirler. Bireysel veri kurtarma işlemlerinde ise sadece basit nitelikli programlar kullanılır ve ancak küçük çaplı kurtarma operasyonları yapılabilir.
Veri kurtarma işlemine geniş şekilde değinmeye başlamadan önce bir sorunla karşı karşıya kalmamanın yani veri kurtarma gerektirecek bir duruma maruz kalmamanın önlenmesine yönelik alınacak tedbirlerin, ileride oluşması muhtemel sorunları engelleyici nitelikte olduğunu belirtelim. Önleyici veri kurtarma olarak nitelendirebileceğimiz bu önlemler, veri kurtarma işlemlerine gereksinimi ortadan kaldıracak ve veri kaybını önleyecektir.
Yanlışlıkla silmiş olduğunuz, bir arıza sonucu silinen, virüs bulaşması sonucu kaybolan ya da ulaşılamaz hale gelen ya da görünmez duruma düşüp erişilemeyen, biçimlendirme ya da formatlama işlemi sonrası sistemden silinen her türlü veri, uygulanacak doğru veri kurtarma yöntemiyle kurtarılabilir. Veri kurtarma işlemini detaylı olarak anlattığımız bu V K.S. sayfalarımızda birlikte veri kurtarma işlemini öğrenelim.
Madem ki sizlere veri kurtarma işlemini öğrenelim dedik, öyleyse sizi veri kurtarma işleminin tüm detaylarıyla ilgili bilgilendirelim. İlk olarak veri kurtarma işlemi nedir onu öğrenelim. Veri kurtarma işlemi, kullanıcı hatasından, donanımsal bir arızadan ya da yazılımsal bir sorundan dolayı meydana gelen her türde ve boyutta veri kaybının giderilerek kaybolan verilerin geri getirildiği bir süreçtir. Veri kurtarma işlemi, temel olarak 2 şekilde gerçekleştirilir: yazılımsal yöntemler kullanılarak ya da donanımsal yöntemler kullanılarak. Yazılımsal veri kurtarma yöntemleri, her veri kurtarma operasyonunda ilk faydalanılan yöntemdir. Yazılımsal nedenlerle ya da kullanıcı hatalarından dolayı silinen her tür verinin kurtarılmasında yazılımsal müdahalelerde bulunarak veri kurtarma işlemi gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir donanımsal arızanın sebebiyet verdiği veri kayıpları ise donanımsal müdahale gerektirmektedir. Zira hiçbir donanımsal sorunun yazılımsal müdahale ile giderilebilmesi söz konusu olamamaktadır. Donanımsal müdahale, adından da anlaşılabileceği gibi veri kaybına neden olan donanımsal sorunun donanımsal değişikliklere giderek giderilme işlemidir. Bu işlemin ardından yazılımsal müdahale yapılabilir duruma gelinir ve veri kurtarma işlemi gerçekleştirilebilir.
Veri kurtarma işlemi, uygulanış stili olarak da ikiye ayrılır: bireysel yollarla veri kurtarma ya da profesyonel veri kurtarma yöntemiyle. Bireysel yollarla veri kurtarma işlemi, genelde kısıtlı kurtarma yapabilen ücretsiz yazılımlarla kullanıcılar tarafından yapılan daha doğrusu denenen veri kurtarma çabalamasıdır. Hiçbir garantisi olmayan bu yöntem, oldukça risklidir. Kalıcı veri kayıplarına sebebiyet verebilir. Profesyonel veri kurtarma işlemi ise uzmanlar tarafından profesyonel veri kurtarma yazılımları kullanılarak gerçekleştirilen, başarı yüzdesi çok yüksek bir veri kurtarma yöntemidir. İlk etapta yazılımsal müdahale ile başlayan profesyonel veri kurtarma işleminde ileri derecede müdahale gerektiren durumlarda donanımsal müdahalede de bulunulabilir. Zaten donanımsal müdahale, sadece profesyonel veri kurtarma hizmetiyle uygulanabilen bir veri kurtarma şeklidir. Risk almak istemeyen kullanıcıların veri kaybı durumuyla karşı karşıya kaldıklarında garantili sonuç alabilmek için profesyonel veri kurtarma hizmeti almalarında yarar vardır. Biz Veri Kurtarma Servisi olarak uzman kadromuz, son sürüm yazılımlarımız ve donanımsal müdahalelerde bulunabileceğimiz laboratuvar ve temiz oda (clean room) ortamlarımızla veri kurtarma sorunuyla karşı karşıya olan harddisklerinize her türlü müdahaleyi yapabilmekte ve büyük bir başarı oranıyla sorunlarınızı giderebilmekteyiz. Dilediğiniz konuda bize ücretsiz olarak danışmaktan çekinmeyiniz.

V.K.S. Kadıköy, Caferağa Mahallesi, Sarrafali Sokak, No:25/12 Kadıköy / İstanbul
V.K.S. Beşiktaş, Ortabahçe Cad.Yeni Hamam Sok.No:9/22-23 Beşiktaş - İSTANBUL

vBulletin counter